masthead O

Domo Vlaanderen

www.domovlaanderen.be

Domo wil kinderen in kansarme en kwetsbare gezinnen alle kansen geven die ze verdienen. Domo-vrijwilligers gaan als goede vriend aan huis en met deze aanpak bereiken ze iets heel bijzonders:

  • ze bevorderen de talentontwikkeling van de kinderen
  • ze doorbreken het isolement van kansarme en kwetsbare gezinnen
  • ze bevestigen en versterken de ouders in hun opvoedende rol
  • ze voorkomen dat alledaagse problemen onoverkomelijk worden.

Dat doen we al in tal van Vlaamse steden en gemeenten, in alle betrokkenheid en vooral in volstrekte anonimiteit.