Onze werking

Om onze middelen optimaal te kunnen aanwenden hebben wij er voor gekozen om ons te laten bijstaan door mensen uit het vak die dagdagelijks met onze doelgroep werken omdat zij het best geplaatst zijn om een oordeelkundig advies te geven. In de loop der jaren hebben wij een duurzame band opgebouwd met een aantal organisaties, verspreid over heel Vlaanderen en we houden op regelmatige basis contact met elkaar.

In het kader van de Integrale Jeugdzorg combineren zij verschillende facetten van hulpverlening gaande van residentiële opvang, over dagcentra, diensten voor gezinsbegeleiding en/of buurtwerking.  Anderzijds zijn er in deze groep ook organisaties die kinderen met leerstoornissen of zwaar zieke kinderen begeleiden of die zich inzetten voor de inclusie van kinderen met een beperking.  Maar het doel is altijd om die kinderen op weg te helpen naar een betere toekomst, hun leefomstandigheden te verbeteren of ze gewoon even een leuke tijd te bezorgen.

Aanvragen om steun worden schriftelijk of via mail bij ons ingediend en ter goedkeuring voorgelegd aan de eerstvolgende bestuursvergadering.  Bij de beoordeling hanteert deze een aantal basisprincipes teneinde tot een verantwoorde en faire besteding van onze middelen te komen.  Het gebeurt geregeld dat aan de betrokkenen gevraagd wordt om de aanvraag op de vergadering toe te lichten of ook dat leden van het bestuur ter plaatse gaan om meer informatie in te winnen alvorens een beslissing te nemen.