Wat wij doen

Om onze middelen optimaal te kunnen aanwenden hebben wij er voor gekozen om ons te laten bijstaan door mensen uit het vak die dagdagelijks met onze doelgroep werken omdat zij het best geplaatst zijn om een oordeelkundig advies te geven.

Doelstelling is altijd om de kinderen die zij begeleiden in de mate van het mogelijke dezelfde kansen te bieden als diegenen die niet met die problemen geconfronteerd worden en precies daarvoor ontbreken vaak de middelen. Dat is waar Kindergeluk graag wil helpen.

Wie helpen wij?

Hierna vind je een aantal van de organisaties met wie we de afgelopen jaren hebben samengewerkt. Met onze steun konden hun kinderen genieten van betere leefomstandigheden (bv. nieuwe kamers of speeltuin) of konden ze deelnemen aan leuke activiteiten met hun klasgenootjes of tijdens de vakanties.

Huize Sint-Vincentius
Ruyskensveld
Espero
Habbekrats
Kadee
Hopperank
Tikvatenoe
Het Open Poortje
Uilenspel
’t Veer/Arcade
vzw O2
Tonuso
‘t Pasrel
Bruiswater vzw – Café Kamyon
Katrinahof
Pleegzorg Vlaanderen
Koninklijk Werk IBIS
Circus Zonder Handen
Dagopvang ‘De Wurpskes’
Bizon
Opvang CAW (Dendermonde)
Moeders voor Moeders
Kompanjon
’t Spiegeltje vzw
Orthopedagogisch Centrum Huize Terloo
Fiola
de Kade (Campus De Berkjes)
CAW Centraal-West-Vlaanderen (Vestiging Ieper)
Missing You
Sportpret vzw
Wigwam, open (t)huis voor het hele gezin
Capelderij vzw
De wereld van Indra
Home-Start Vlaanderen
Hannibal
De Touter
Begeleid wonen pajottenland
Jeugdzorg Aalst/Eke
Knipperkot
Tanderuis vzw
City Pirates
Zeepreventorium
Vlaamse Vereniging Autisme
Vakapat