Wat wij doen

Om onze middelen optimaal te kunnen aanwenden hebben wij er voor gekozen om ons te laten bijstaan door mensen uit het vak die dagdagelijks met onze doelgroep werken omdat zij het best geplaatst zijn om een oordeelkundig advies te geven.

Doelstelling is altijd om de kinderen die zij begeleiden in de mate van het mogelijke dezelfde kansen te bieden als diegenen die niet met die problemen geconfronteerd worden en precies daarvoor ontbreken vaak de middelen. Dat is waar Kindergeluk graag wil helpen.

Wie helpen wij?

Hierna vind je een aantal van de organisaties met wie we de afgelopen jaren hebben samengewerkt. Met onze steun konden hun kinderen genieten van betere leefomstandigheden (bv. nieuwe kamers of speeltuin) of konden ze deelnemen aan leuke activiteiten met hun klasgenootjes of tijdens de vakanties.

Vakapat
Knipperkot
Het Open Poortje
Fiola
’t Veer/Arcade
Habbekrats
Pleegzorg Vlaanderen
De wereld van Indra
Bizon
Home-Start Vlaanderen
Zeepreventorium
Koninklijk Werk IBIS
Moeders voor Moeders
Ruyskensveld
Missing You
Jeugdzorg Aalst/Eke
Dagopvang ‘De Wurpskes’
Orthopedagogisch Centrum Huize Terloo
Opvang CAW (Dendermonde)
de Kade (Campus De Berkjes)
City Pirates
Kadee
Bruiswater vzw – Café Kamyon
Circus Zonder Handen
‘t Pasrel
Hopperank
Vlaamse Vereniging Autisme
Kompanjon
Huize Sint-Vincentius
vzw O2
Sportpret vzw
Tikvatenoe
CAW Centraal-West-Vlaanderen (Vestiging Ieper)
Capelderij vzw
Wigwam, open (t)huis voor het hele gezin
Tonuso
Uilenspel
Katrinahof
Begeleid wonen pajottenland
Espero
De Touter
Tanderuis vzw
Hannibal
’t Spiegeltje vzw