vzw O2

Vzw O2 begeleidt binnen zijn twee organisaties 40 kinderen uit een problematische leefsituatie. We richten ons tot kinderen en jongeren van 0 tot 21 jaar.

In organisatie De Witte Berken beogen we, via het begeleiden van zowel het kind als de context, een terugkeer naar de context en/of het creëren van een nieuwe context en/of het ontplooien naar zelfstandigheid.

Het observatie-, oriëntatie- en onthaalcentrum De Wijzer is een adviserende organisatie waar men op een kortere termijn een deskundig indicatiestelling nastreeft. Onze werkvormen kunnen flexibel worden ingezet: zowel residentieel, ambulant, mobiel en  in het kader van het engagement binnen het crisisnetwerk.