Over Kindergeluk

De Koninklijke Vereniging Kindergeluk is een vzw die kinderen en jongeren die het wat moeilijker hebben in onze maatschappij nieuwe kansen wil geven of alvast een beetje geluk brengen.

Onze inbreng kan gaan van een structurele verbetering van de leefomstandigheden in instellingen tot het creëren van de mogelijkheid voor kansarme kinderen om net als hun klasgenootjes deel te nemen aan leuke activiteiten.

Ons doel

Kindergeluk wil kinderen en jongeren die het wat moeilijker hebben in onze maatschappij nieuwe kansen geven of alvast ‘een beetje’ geluk brengen. Oorzaak van hun problemen ligt vaak in de sociale omstandigheden waarin ze opgroeien, waar armoede nooit ver weg is. Veel aandacht gaat ook naar kinderen en jongeren die kampen met gezondheidsproblemen en leerstoornissen.

Voor deze doelgroep bestaat er professioneel georganiseerde hulp, onder meer in de vorm van gezinsbegeleiding, dagopvang of verblijf in een instelling. Doelstelling is altijd om die kinderen in de mate van het mogelijke dezelfde kansen te bieden als diegenen die niet met die problemen geconfronteerd worden en precies daarvoor ontbreken vaak de middelen. Dat is waar Kindergeluk graag wil helpen.

Onze werking

Om onze middelen optimaal te kunnen aanwenden hebben wij er voor gekozen om ons te laten bijstaan door mensen uit het vak die dagdagelijks met onze doelgroep werken omdat zij het best geplaatst zijn om een oordeelkundig advies te geven. In de loop der jaren hebben wij een duurzame band opgebouwd met een aantal organisaties, verspreid over heel Vlaanderen en we houden op regelmatige basis contact met elkaar.

In het kader van de Integrale Jeugdzorg combineren zij verschillende facetten van hulpverlening gaande van residentiële opvang, over dagcentra, diensten voor gezinsbegeleiding en/of buurtwerking. Anderzijds zijn er in deze groep ook organisaties die kinderen met leerstoornissen of zwaar zieke kinderen begeleiden of die zich inzetten voor de inclusie van kinderen met een beperking. Maar het doel is altijd om die kinderen op weg te helpen naar een betere toekomst, hun leefomstandigheden te verbeteren of ze gewoon even een leuke tijd te bezorgen.

Aanvragen om steun worden schriftelijk of via mail bij ons ingediend en ter goedkeuring voorgelegd aan de eerstvolgende bestuursvergadering. Bij de beoordeling hanteert deze een aantal basisprincipes teneinde tot een verantwoorde en faire besteding van onze middelen te komen. Het gebeurt geregeld dat aan de betrokkenen gevraagd wordt om de aanvraag op de vergadering toe te lichten of ook dat leden van het bestuur ter plaatse gaan om meer informatie in te winnen alvorens een beslissing te nemen.

Alle organisaties waar wij mee samenwerken worden geconfronteerd met situaties waar onze steun meer dan welkom is. We hebben dan ook de grootste waardering voor het werk dat zij verrichten. Allemaal geven zij blijk van een enorme inzet, vaak ook belangeloos. Wij zijn hen dan ook dankbaar voor de manier waarop zij ons de kans bieden om de ingezamelde fondsen op de beste manier te besteden zodat het uiteindelijk de kinderen zijn die er baat bij hebben.

Projectsteun aanvragen

Projectvoorstel

Max. bestandsgrootte: 2 MB.
U kunt als u wilt een document meesturen met uitgebreide toelichting. Toegelaten bestandstypes zijn tekst, MS Office en pdf. Als u meerdere bestanden wilt aanhechten dan graag gezipt in een archief. De maximale bestandsgrootte is 3 Mb.
Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.