Opvang CAW (Dendermonde)

Het Centrum voor Algemeen Welzijnswerk is een pluralistisch centrum dat deskundige hulpverlening biedt aan iedereen met problemen.

Het CAW informeert, begeleidt en biedt onderdak aan mensen met moeilijkheden in relaties, huisvesting, opvoedingsondersteuning…

In alle begeleidingen wordt het kind als een volwaardige cliënt behandeld. Op het terrein van het CAW huis Dendermonde is een inloopcentrum gevestigd waar iedereen terecht kan.

Het inloopcentrum is door Kindergeluk kindvriendelijk ingericht.

Een reactie van CAW Dendermonde:

“Soms slaan de dingen een beetje tegen… Om niet te verdrinken in zorgen waar grote mensen mee worstelen zijn wij heel blij dat we een duwtje in de rug krijgen van Kindergeluk.  Zij zorgden er mee voor dat we al leuke uitstappen konden doen met onze mama’s, dat we al eens op kamp kunnen en dat we heel erg leuk speelmateriaal in onze tuin en speelkamer ter beschikking hebben, waar we ons elke dag mee kunnen uitleven.
Als de hemel een klein beetje grijs kleurt, maken we de zon gewoon zelf… Dankjewel om ons daarbij te helpen!”

~ De kindjes en mama’s van de vrouwenopvang van het CAW regio Dendermonde