Circus Zonder Handen

Sociaal-inclusieve circusschool in Brussel.  Circus voor iedereen aka. inclusie, c’est la base. Ze willen drempels in vraag stellen, wegwerken en zo hun aanbod mogelijk maken voor iedereen. Iedereen is welkom en ze gaan om met elkaar met respect en met een geloof in ieders eigenheid.