De wereld van Indra

De Wereld van Indra is een kleinschalige, laagdrempelige vzw gehuisvest in Opwijk. Onze organisatie biedt onthaal op schooldagen voor jongeren tussen 6 en 18 jaar. Voor deze jongeren is omwille van een sociaal-emotionele en/of gedragsmatige problematiek schoollopen, tijdelijk of voltijds, erg moeilijk geworden. Deze jongeren hebben nood aan een begeleiding op maat.

Voor elke jongere moet gezocht worden naar:

  • motivatie
  • hoe om te gaan met hun persoonlijke problematieken
  • hoe een positieve attitude en gedrag eigen maken
  • een realistisch toekomstperspectief op vlak van school en opleiding.

In de Wereld van Indra kunnen deze jongeren terecht op schooldagen waar zij begeleid worden door een team van enthousiaste mensen waarvan de meesten zich vrijwillig inzetten om deze kinderen en jongeren in een 1 op 1 benadering individuele aandacht en zorg te geven.