Tanderuis vzw

Tanderuis is een dienst voor ambulante en mobiele begeleiding autisme. De voorbije 30 jaar heeft Tanderuis een sterke expertise uitgebouwd op vlak van autisme en gezinsbegeleiding. Deze rijke ervaring heeft er ons toe aangezet ook andere begeleidingsinitiatieven uit te bouwen die de persoon met autisme, zijn of haar gezin en het ruimere netwerk ondersteunen.

Opvoedingsondersteuning staat in de kinderwerking centraal. Samen met de ouders wordt bekeken welke opvoedingsproblemen er zich afspelen in het gezin en hoe deze kunnen aangepakt worden.

In functie van de zorgvragen van de ouders is het noodzakelijk om het kind met autisme te leren kennen en zicht te krijgen op zijn mogelijkheden en beperkingen. Enkel door ook met het kind zelf aan de slag te gaan, kunnen we tot een gepaste aanpak op maat van het kind komen.