Huize Sint-Vincentius

Vzw Huize Sint-Vincentius begeleidt jongeren die zich in een kwetsbare leefsituatie bevinden. De jongeren zelf en alle betrokken personen uit hun leefomgeving maken deel uit van deze begeleiding. Ieders belang krijgt in het begeleidingsproces een plaats. Het doel is de kansen op de verschillende levensdomeinen en het zich verbonden voelen met de samenleving te vergroten. We gaan hiervoor samen op zoek naar de aanwezige krachten, talenten én beperkingen, bij de jongeren en hun context. Diezelfde zoektocht doen we bij de medewerkers van de organisatie. Op deze manier willen we komen tot het gepast opnemen van verantwoordelijkheden.