Tikvatenoe

Is een instelling waarvan de missie kan omschreven worden als het verstrekken van een zo goed mogelijke zorg, het stimuleren van de ontwikkelingskansen en het garanderen  van een zo groot mogelijke levenskwaliteit aan het  kind resp. volwassene met een mentale handicap of met een mentale handicap die deel uitmaakt van een complexer syndroom. Op die manier tracht ze een belangrijke rol te spelen in het kansen bieden aan kinderen (volwassenen) met een handicap, om deel te blijven uitmaken van de dagdagelijkse realiteit.