Tonuso

Tonuso vzw biedt kwaliteitsvolle en gedifferentieerde jeugdhulp aan gezinnen en hun kinderen in de regio’s Brussel en Halle-Vilvoorde. Wij zijn er voor gezinnen die zich in moeilijke opvoedingssituaties bevinden. Zij kennen dikwijls zodanig veel problemen dat hun kinderen of jongeren onvoldoende ontwikkelingskansen hebben. We zetten in op vraaggerichte hulp. Dit betekent dat wij ons aanbod voortdurend creatief en op maat afstemmen op wat de kinderen en hun gezin nodig hebben. In elke situatie die bij ons aangemeld is, begeleiden we het gezin en de kinderen in hun omgeving. Indien nodig kunnen de kinderen en jongeren bij ons verblijven, of kunnen wij hen na schooltijd een begeleiding in groep aanbieden. Jongeren die ouder zijn dan 17 jaar kunnen beroep doen op een begeleiding in functie van autonoom wonen.

We doen dit door het organiseren van een Centrum voor Jeugdhulp en het aanbieden van een reeks projecten.

Tonuso bestaat uit drie afdelingen: ‘De Kom-aid’ in Anderlecht, ‘De Plan-aid’ in Jette en ‘De Magn-aid’ in Asse.