’t Veer/Arcade

ARCADE wil vraaggerichte hulp en ondersteuning bieden aan minderjarige kinderen/jongeren op verschillende levensdomeinen binnen het gezin en de ruimere context.

Dit gebeurt ofwel enkel via contextbegeleiding ofwel wordt dit gerealiseerd via residentieel verblijf met contextbegeleiding van één of meerdere kinderen

Doelgroep:

  • Gezinnen in een problematische leefsituatie
  • Gezinnen met jongeren die een als misdrijf omschreven feit hebben gepleegd
  • toespitsing op multi-problem, kansarme en/of sociaal kwetsbare gezinnen