Uilenspel

Uilenspel vzw is een Gentse vrijwilligersorganisatie, die de ontwikkelingskansen van maatschappelijk kwetsbare kinderen en gezinnen wil bevorderen via buurtsolidariteit.

Uilenspel richt zich op gezinnen waarvan de kinderen in de derde kleuterklas, het eerste of tweede leerjaar zitten. De kinderen lopen school en/of wonen in de buurten Dampoort, Sint-Amandsberg, Brugse Poort, Sluizeken-Tolhuis-Ham, Macharius-Heirnis of de Muide. Het betreft meestal kinderen die moeilijkheden ondervinden met bepaalde leerinhouden (bijvoorbeeld omdat er thuis geen Nederlands wordt gesproken) en gezinnen die niet kunnen terugvallen op ondersteunende netwerken.

De vrijwilligers van Uilenspel, allen buurtbewoners, gaan tijdens het schooljaar wekelijks één uurtje aan huis bij een gezin in hun buurt. De ‘schoolse context’ is de insteek van deze begeleiding: via ‘speels leren’ zorgen de vrijwilligers ervoor dat de Uilenspelkindjes blijven aanhaken op school en dat de schoolcultuur een plekje krijgt binnen het thuismilieu van het gezin. Hiervoor wordt nauw samengewerkt met de school van het kind.

Daarnaast zorgt het doorgedreven engagement (van minstens één schooljaar) van de vrijwilligers ervoor dat er een vertrouwensband kan groeien tussen de vrijwilliger en het gezin. De ervaring leert dat binnen die vertrouwensband vaak een ruimere wisselwerking groeit en de netwerken van zowel de gezinnen als de vrijwilliger verbreed worden. Gezinnen kunnen zo toegeleid worden naar bestaande activiteiten en organisaties in de buurt.