De Touter

Het hoofddoel van De Touter bestaat er in om ouders en kinderen die kampen met problematische opvoedingssituaties, een integraal ondersteuningsaanbod te bieden, om gezinsontwrichting en een definitieve breuk tussen ouders en kinderen te voorkomen.  Doelgroep zijn de maatschappelijk meest kwetsbare gezinnen in onze samenleving.