Espero

Espero wil gezinnen ondersteunen waar kinderen en jongeren ernstige, langdurige gedragsproblemen vertonen. Espero is een residentieel centrum en tracht creatieve zorg op maat te bieden, met een brede waaier van werkvormen.Zoals leefgroepswerking, gezinstherapie, danstherapie, logopedie, oudergroep, schoolbegeleiding, ervaringsgerichte driedaagse in de natuur. Espero is een tussenstation: ofwel wordt duidelijk dat een kind terug in zijn gezin terecht kan, ofwel wordt duidelijk dat voltijds samenleven niet de beste optie is en zoeken we samen met gezin en jongere naar een langdurige oplossing. We begeleiden jaarlijks in totaal ongeveer 70 gezinnen, vanuit twee campussen:  ‘Espero’ in Haren en ‘ter Wende’ in Leuven.