CAW Centraal-West-Vlaanderen (Vestiging Ieper)

Bevordert het welzijn van iedereen, in het bijzonder de meest kwetsbaren, en ondersteunt hen om tot hun recht te komen in hun dagelijkse leefomgeving en in de ruimere samenleving.  Deze organisatie staat open voor alle mensen van wie de welzijnskansen bedreigd of verminderd worden ten gevolge van persoonlijke, relationele, gezins- of maatschappelijke factoren.