Orthopedagogisch Centrum Huize Terloo

O.C. Huize Terloo is een multifunctioneel centrum.  Jongeren met een licht verstandelijke beperking, met gedrags- of emotionele problemen kunnen bij ons terecht;  Wij bieden voor hen verblijf aan, mobiele begeleiding, dagbesteding en dagopvang.  In de verblijfsfunctie hebben we plaats voor 60 jongeren tussen 3 en 21 jaar.  Daarnaast begeleiden wij ook nog een aantal jongeren mobiel en in dagbesteding.

We hebben een erkenning van het Vlaams Agentschap van Personen met een Handicap

Via regionale samenwerkingsverbanden kunnen we ook een aantal begeleiding doen die rechtstreeks toegankelijk zijn.