Dagopvang ‘De Wurpskes’

Dagopvang ‘De Wurpskes’ is opgericht in 1991 en is ontstaan vanuit buurtwerk ’t Lampeke. Men stelde op dat moment vast dat vele kwetsbare gezinnen in de reguliere kinderopvang uit de boot vielen. Belangrijke drempels vormden de kostprijs, de afstand, de nood aan specifieke zorg maar ook het gebrek aan vertrouwen in en de vooroordelen over de formele opvangvoorzieningen en vice versa.

De Wurpskes biedt vanaf het begin een kwalitatief goede en aangepaste opvang aan kinderen die binnen een kwetsbaar gezin opgroeien. De werking maakt deel uit van een geïntegreerde basiswerking die samen met de andere deelwerkingen (kinderwerking Fabota, jeugdhuis den Tube en volwassenwerking ’t Lampeke) de vicieuze cirkel van kansarmoede tracht te doorbreken. Er worden dagelijks 10 kinderen opgevangen.