Wigwam, open (t)huis voor het hele gezin

Wigwam richt zich op kansarme en kwetsbare gezinnen met jonge kinderen die problemen ervaren op meerdere levensdomeinen. Door een uniek geïntegreerd aanbod van voorschoolse inclusieve kinderopvang, integrale gezinsondersteuning en spel- en ontmoetingsmogelijkheden in een open (t)huis, wordt een aangepaste ondersteuning gerealiseerd.Vanuit een partnerschap met de ouders, gebaseerd op gelijkwaardigheid en respect, probeert Wigwam in een vroeg stadium de kansenongelijkheid voor deze kinderen te beperken en de samenleving toegankelijk(er) te maken. De behoeften en verwachtingen van gezinnen vormen de basis voor het opzetten van diverse activiteiten met als doel hen te versterken zodat ze hun leven (zelf) op de sporen brengen of houden en voor zichzelf en hun kinderen een toekomst kunnen creëren.