masthead J

Wat doen wij?

Om onze middelen optimaal te kunnen aanwenden hebben wij er voor gekozen om ons te laten bijstaan door mensen uit het vak die dagdagelijks met onze doelgroep werken omdat zij het best geplaatst zijn om een oordeelkundig advies te geven.

Doelstelling is altijd om de kinderen die zij begeleiden in de mate van het mogelijke dezelfde kansen te bieden als diegenen die niet met die problemen geconfronteerd worden en precies daarvoor ontbreken vaak de middelen. Dat is waar Kindergeluk graag wil helpen.

Wie helpen wij?

Hierna vind je een aantal van de organisaties met wie we de afgelopen jaren hebben samengewerkt. Met onze steun konden hun kinderen genieten van betere leefomstandigheden (bv. nieuwe kamers of speeltuin) of konden ze deelnemen aan leuke activiteiten met hun klasgenootjes of tijdens de vakanties.