masthead O

Projectsteun aanvragen

Ben je actief in een organisaties die een financieel duwtje in de rug kan gebruiken. Of hebben jullie een leuk project dat jullie willen realiseren? Laat het ons dan zeker weten via onderstaand aanvraagformulier.

Ontvankelijkheidscriteria

Aan volgende criteria moet een project voldoen om in aanmerking te komen voor steun:

  • Het project komt een groep kinderen of jongeren rechtstreeks ten goede. Er wordt geen tussenkomst toegewezen ten bate van één individuele persoon.
  • Enkel erkende vzw’s kunnen een projectaanvraag indienen. Op individuele aanvragen wordt niet ingegaan.
  • De vereniging is geen handelsvennootschap en heeft geen commercieel oogmerk.
  • De vereniging is actief op het Belgisch grondgebied en is Nederlandstalig.
  • Het project voldoet aan de waarden van Kindergeluk: samenwerking, solidariteit en respect voor het individu.
  • Aanvragen voor structurele personeelskosten worden niet beschouwd als projectsteun en kunnen dus niet als dusdanig behandeld worden.

Beoordelingscriteria

Criteria waarmee rekening wordt gehouden om de projectaanvraag al dan niet goed te keuren:

  • Wie is de steunaanvrager?
  • Wat is de duurzaamheid van het project?
  • Wat is het draagvlak van het project?
  • Wie of wat wordt er met dit project bereikt? Wie komt het ten goede?

Aanvraagformulier

Vul het formulier zo volledig mogelijk in. U kunt desgewenst ook een bijlage meesturen om uw aanvraag uitgebreid toe te lichten.

Organisatie


Projectvoorstel

U kunt als u wilt een document meesturen met uitgebreide toelichting. Toegelaten bestandstypes zijn tekst, MS Office en pdf. Als u meerdere bestanden wilt aanhechten dan graag gezipt in een archief. De maximale bestandsgrootte is 3 Mb.